Water control by hemmasäker

Få full kontroll på ditt vatten och undvik dyra vattenskador.
På inkommande vattenledning monteras vår smarta ventil som gör det enkelt att stänga och öppna vattnet i huset. I rum där det finns vatten placeras fuktsensorer strategiskt ut. Om dessa detekterar fukt, sänds en signal ut till motorventilen som automatiskt stänger av vattnet och förhindrar eventuella skador. I samband med detta skickas även en notis kring händelsen ut till din telefon.

Du kan enkelt öppna och stänga vattnet via din smartphone vart du än befinner dig eller på den fysiska avstängningsknappen som placeras vid ytterdörren. Har du en stuga du hyr ut kan du enkelt öppna vattnet när hyresgästerna kommer och stänga vid avfärd, allt hemifrån via dina smartphone.

Bli återförsäljare!
Hör av er på…
0733 – 50 92 04 eller info@hemmasaker.se

Våra vattenfelsbrytare:

• Upptäcker, larmar och stänger av
• Kan styras och övervakas mobilt
• Gör det enkelt att stänga av vattnet
• Kan kopplas till villalarm
• Ansluts trådlöst eller trådbundet
• Installeras lätt och smidigt

Vattenfelsbrytare är ett lika klokt säkerhetsval som jordfelsbrytare.

SNABB UPPTÄCKT AV DROPPLÄCKAGE OCH BRUSTNA LEDNINGAR

Med LK Vattenfelsbrytare säkrar du huset genom att placera ut läckagedetektorer där risk för läckage finns. Till detektorerna kopplas fuktsensorer som placeras på golvet. Fuktsensorerna känner av dropp och läckande vatten och skickar signaler till huvudenheten som larmar samt stänger av vattnet.

Systemet kommunicerar trådlöst eller trådbundet beroende på hur det installeras. Trådlös kommunikation är
särskilt bra i ett befintligt hus, där det kan vara svårt att komma fram med kablar.
Motorventilen monteras vid inkommande vatten, efter vattenmätaren. För extra skydd kan också LK Tryckgivare installeras. Då vattnet är avstängt kontrollerar systemet kontinuerligt så att det inte uppstått något läckage.

När givaren känner av en tryckminskning så larmar den, även vid ett droppläckage. Intill avstängningsventilen monteras huvudenheten som kommunicerar med övriga delar av systemet. Den ansluts lätt till ett vanligt vägguttag.

Hör gärna av er!

Fogdegatan 8
263 39 Höganäs

0733 - 50 92 04

info@hemmasaker.se

    Hemmasäker